Rörex

Rörex logga fet

Gastinstallatör Stockholm

Installation & Service

Beskriv ditt problem

Vi åtgärdar ditt problem

Återkommande kunder

Vi har många kunder som återkommer till oss. Det är vi mycket stolta och glada över.

Snabb hjälp

Hos oss får ni snabb hjälp. Har ni ett akut problem så kontakta oss så kommer vi så snabbt vi kan. Vi har rörmokare som har jour dygnet runt.

Journummer

Vid akuta besvär så är det bästa att ringa oss på 08 - 92 92 00 så kan vi snabbt hjälpa er.

Serviceavtal

Vill ni känna en trygghet i att ni vet vem ni ska kontakta vid problem med rören. Då ska ni boka ett serviceavtal med oss.

Auktoriserad gasinstallatör Stockholm med 30 års erfarenhet

Gas eller gasol används av allt från privatpersoner i deras villor eller bostadsrätter till restauranger eller stora industrier. Då gasol klassas som brandfarlig får endast installationer utföras en auktoriserad gasinstallatör. Man måste även i de allra flesta fall göra en anmälan om sin gasinstallation. Börja med att se över vilka regler och krav som ställs i din kommun innan ni påbörjar en gasinstallation.

Vi på Rörex har över 30års erfarenhet av gasinstallationer i Stockholm och innehar gascertifikat för att få utföra gasinstallationer och service. När en fastighet har gas installerat är det otroligt viktigt att det regelbundet ses över av en gasinstallatör för att undvika olyckor såsom läckande slangar eller liknande. Kontakta oss så kan vi hjälpa till hela vägen från planeringsstadiet och se till att rätt handlingar upprättas och alla regler följs när det kommer till förvaring, hantering och installation av gasolprodukter och gasolledningar.

Varför välja oss?

Gasinstallation industri

I en del industrier ska man torka, värma eller smälta något där gasol, naturgas eller biogas behövs i processen. En del överger olja och går över till gas. Då behöver man genomföra en gasinstallation som i sin tur har en del krav och regler på sig. 

När det gäller till gasinstallation för industrier är det ofta ett omfattande projekt. Det behövs genomföras planering över hur gasledningar ska dras, ansöka om nödvändiga tillstånd hos kommun samt kontakta de bolag som ska leverera gasolen. Förutom detta behöver även installationen genomföras av auktoriserade och kunniga gasinstallatörer. Efter installation är det även viktigt med regelbunden service för att säkerställa att allt fungerar felfritt framöver och eventuella olyckor kan undvikas i den mån det går. Hos oss kan du teckna ett serviceavtal där vi kommer ut och ser över er anläggning med jämna mellanrum.

Gasinstallation restaurang

Bland restauranger är det populärt att använda sig av gasol som bränsle till spisar, grillar och värmare i sina kök. Det är många som anser att det är bättre att laga mat på en gasolspis och många kockar hävdar att det är det enda rätta.

Ska man installera gas i sin restaurang finns det däremot en del regler som måste följas då gas går under lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det första som behöver göras är att söka tillstånd för att få installera gas i sin restaurang. Alla restauranger som hanterar mer än 2 liter gasol behöver gå igenom en tillståndsprövning. För att installationen ska bli godkänd krävs det även att du använder dig av en auktoriserad gasinstallatör.

När man har installerat gas i ens restaurangkök finns det en del saker att hålla koll på:

Gasinstallation villa / lägenhet

Gasolspis har blivit allt mer populärt igen i de svenska hushållen. Många gillar att det går snabbt att värma upp men även enkelt och snabbt att reglera värmen under matlagning. När det kommer till installation av gasspis så är det dock viktigt att allt installeras på rätt sätt. Detta för att minska risken för olyckor eller läckage. Vi rekommenderar alltid att man tar in en auktoriserad och kunnig gasinstallatör för att installera sin gasspis.

Då gasolbehållare är ett brandfarligt material finns det regler kring förvaring och användning av detta. I en bostad får man endast förvara den gasol som beräknas för det egna bruket. Detta innebär en gasolbehållare i användning och en i reserv. Skulle däremot ens behov överskrida 60 liter gasol eller 5 liter av annan brandfarlig gas ska tillstånd sökas hos kommunen.

Om något går sönder i din gasolspis och ni behöver laga detta var alltid noga med att använda rätt reservdelar. Är ni det minsta osäkra kontakta en gasinstallatör och rådfråga eller be dem reparera er gasolspis. Det viktigaste att titta efter är att produkten är avsedd för gasol. De ska vara märkta med:

Gasinstallation övrigt

Det finns ännu fler användningsområden för gas som kan kräva en auktoriserad gasinstallatör. Är du det minsta osäker på hur du ska hantera, förvara eller installera er gasolprodukt kontakta oss så kan vi ge dig råd.

För att veta om ens gasolflaskor behöver fyllas på kan man ha en nivåmätare som indikerar när det börjar bli tomt i flaskan.

Besiktning & service

Som vi tidigare nämnt är gasol brandfarligt och går därför under flera krav och regler vid hantering, installation och användning. En läcka i en gasledning kan ge förödande konsekvenser. Därför är det viktigt att regelbundet se över sina gasledningar genom besiktning och service. Vi på Rörex skickar ut en auktoriserad gasinstallatör som kan ge er en gasbesiktning eller service på era gasolprodukter eller gasledningar. Skulle det vara något som behöver åtgärdas så kan gasinstallatören ordna det direkt eller boka upp en tid senare ifall det kräver mer tid eller utrustning än den han har med sig för besiktningen eller servicen.