Rörex

Rörex logga fet

Fettavskiljare

Installation & Service

Beskriv ditt problem

Vi bokar in en tid

Vi åtgärdar ditt problem

Återkommande kunder

Vi har många kunder som återkommer till oss. Det är vi mycket stolta och glada över.

Snabb hjälp

Hos oss får ni snabb hjälp. Har ni ett akut problem så kontakta oss så kommer vi direkt. Vi har rörmokare som har jour dygnet runt.

Journummer

Vid akuta besvär så är det bästa att ringa oss på 08 - 92 92 00 så kan vi snabbt hjälpa er.

Serviceavtal

Vill ni känna en trygghet i att ni vet vem ni ska kontakta vid problem med rören. Då ska ni boka ett serviceavtal med oss.

Vad är fettavskiljare?

Vad är en fettavskiljare? Det enkla svaret på frågan är att det är en behållare där fettet skiljs och samlas upptill. Detta kan göras då fett väger mindre än vatten. Fettet som samlas på ytan kan sedan tas bort genom att det kyls ner och stelnar. På så sätt kommer mindre fett ut i avloppsledningarna. Om fett samlar på avloppsledningarnas väggar kan de täppa igen hela avloppsystemet efter en tid. Därför är det väldigt viktigt att företag och industrier som hanterar mycket oljor installerar en fettavskiljare för att minska risken för problem med stopp i avloppsledningar.

Exempel på verksamheter som ska ha en fettavskiljare installerad är:

När man har en fettavskiljare installerad är det otroligt viktigt att se till att denna töms i tid samt att den fungerar som den ska. Går man en tid utan en fungerande fettavskiljare kan det leda till stora problem när fett smiter ut i avloppsledningarna och täpper igen.

Varför välja oss?

Vi servar och installerar fettavskiljare i Stockholm

Vi på rörex har över 30 års erfarenhet och kan både installera och serva fettavskiljare i Stockholm. Genom regelbunden service av er fettavskiljare kan vi undvika att problem uppstår där den inte fungerar som den är avsedd att göra.

Det första steget är en installation av fettavskiljare i Stockholm och det är viktigt att installationen görs av yrkeskunniga.

Eftersom att fett i avloppsledningar kan skapa stora problem finns det flera krav och regler när det kommer till installation av fettavskiljare och skötsel av denna.

Yttersta ansvaret för att en fettavskiljare är installerad på alla platser där livsmedelsverksamhet med risk för utsläpp av fett bedrivs ligger på fastighetsägaren. Det är dock verksamhetsutövarens ansvar att informera sin fastighetsägare att dennes verksamhet är av sådan art att en fettavskiljare krävs.

Skulle det vara så att en fettavskiljare saknas eller att verksamheten inte sköter sina tömningar och då orsakar ett stopp i avloppet blir det denne som får stå för kostnaderna i samband med stoppet. Denna debitering skickas till fastighetsägaren. Det finns därmed ett stort intresse från fastighetsägaren att se till att de verksamheter som finns i deras fastighet har en fettavskiljare installerad om behovet finns samt sköter denna.

Tänka på vid installation av fettavskiljare

När man ska installera en fettavskiljare så finns det en del saker som man bör ha koll på innan man startar. Det första man behöver göra är att lämna in en bygganmälan som följer plan- och bygglagen. Detta kan vi på rörex även hjälpa er med. Därefter är det som sagt viktigt att se till att fettavskiljaren har rätt dimensioner och att den lever upp till kraven i svensk standard samt de gällande utsläppskraven. Varje fastighet som har en verksamhet som hanterar livsmedel ska en fettavskiljare installeras. Det kan dock skilja på vilka krav som gäller för just den verksamheten ni bedriver. Kolla noga upp innan vilka krav som gäller samt vilka dimensioner som passar er.

Tömning och service fettavskiljare Stockholm

Det finns flera saker som är viktiga att ha koll på när man har en fettavskiljare installerad för att den ska fungera som den ska. Det finns regler och krav som måste tillgodoses. Detta för att undvika böter eller extra kostnader som kan uppstå om det blir stopp i avlopp eller det uppstår lukt eller andra hälsorisker på grund av felaktig hantering.